Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca, u którego nie działa społeczny inspektor pracy ani służba BHP, może nie powoływać zespołu powypadkowego w celu zbadania okoliczności i przyczyn zdarzenia, które pracownik zgłosił jako wypadek przy pracy?

Artykuły | 17 maja 2023 | NR 65
0 404