Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca musi ukarać pracownika samorządowego za nieterminowe złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
147

Zastępca kierownika jednego z działów urzędu miasta założył działalność gospodarczą, o czym poinformował nas 2 miesiące później. Czy musimy ukarać go za niedotrzymanie ustawowego terminu?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik powinien zostać ukarany upomnieniem lub naganą.

UZASADNIENIE

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobligowany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia lub zmiany charakteru. Tak stanowi art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa). Jeśli nie wykona tego terminowo, pracodawca nakłada na niego karę upomnienia albo nagany. Jest to obowiązek pracodawcy, ponieważ art. 31 ust. 4 ustawy posługuje się sfomułowaniem nakazującym „nakłada”, a nie tworzącym możliwość – „może nałożyć”. 

Ważne

Pracodawca może ukarać upomnieniem albo naganą pracownika samorządowego, który nieterminowo złożył oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w każdym czasie od chwili, gdy się o tym dowiedział.


Pracodawcę samorządowego nie wiążą terminy z art. 109 § 1 k.p., po upływie których włącza się zakaz ukarania pracownika (2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia). On musi stosować odpowiednio art. 109 § 2 i art. 110–113 k.p. Jest zatem zobowiązany:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę