Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa, jeśli podjął już nowe zatrudnienie?

Artykuły | 20 lipca 2023 | NR 67
0 334

W maju, w trakcie ruchu kadrowego nauczyciel zatrudniony na stanowisku psychologa szkolnego otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Wypowiedzenie było umotywowane tym, że etat psychologa został zlikwidowany i od 1 września w arkuszu organizacyjnym takiego stanowiska pracy nie przewidziano. Okres wypowiedzenia kończy się 31 sierpnia. Była to umowa na czas nieokreślony zawarta 1 września 2021 r., a nie na podstawie mianowania. Ostatnio pracownica zwróciła się w formie pisemnej o przedstawienie informacji, w jakiej wysokości otrzyma odprawę, ponieważ jest to niezbędne do wypłacenia ubezpieczenia kredytu hipotecznego z uwagi na utratę pracy. Taka odprawa nie została przez organ prowadzący ani dyrektora szkoły przewidziana. Czy nauczycielce przysługuje odprawa, jeśli dyrektor szkoły powziął nieoficjalną informację o tym, że nauczyciel podjął już nowe zatrudnienie?

Odpowiedź

Dyrektor szkoły w razi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź