Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy byli pracownicy, którzy rozwiązali stosunek pracy z pracodawcą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, są uprawnieni do korzystania ze świadczeń ZFŚS?

Artykuły | 20 lipca 2023 | NR 67
0 366

Przejęłam niedawno kadry i płace w jednostce budżetowej. Do moich zadań należy także koordynacja i kontrola nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Okazało się, że w regulaminie ZFŚS istnieje postanowienie, które eliminuje z kręgu osób uprawnionych emerytów, którzy bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia u mojego pracodawcy nie przeszli na emeryturę, a np. sądzili się ze swoim pracodawcą albo bezskutecznie poszukiwali pracy aż do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Tym samym nasz zakład pracy jest dla nich ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę. Zapis brzmi następująco: „przez byłych pracowników należy rozumieć: emerytów, rencistów, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z pracodawcą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne”. Czy zapis w naszym regulaminie ZFŚS jest prawidłowy?

Odpowiedź

Postawienia wyżej opis...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź