Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do czasu pracy pracownika należy zaliczyć udział w firmowym szkoleniu

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
28

Grupa pracowników działu marketingu została skierowana na szkolenie, które częściowo będzie się odbywać poza godzinami pracy. Czy czas szkolenia po godzinach będzie traktowany jak czas pracy, za który trzeba będzie pracownikom zapłacić jak za nadgodziny? 
 

Odpowiedź

Tak, jeśli było to szkolenie obowiązkowe, na polecenie pracodawcy. 

Uzasadnienie

Kodeks pracy nie określa kiedy i jakie szkolenia są zaliczane do czasu pracy, poza szkoleniem z zakresu bhp. Aby ocenić, czy dane szkolenie innego rodzaju powinno być zaznaczone w ewidencji jako czas pracy należałoby wyjść od tego, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co prawda trudno uznać, że czas szkolenia to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, gdyż nie jest to czas wykonywania pracy. Jednak przyjmuje się, że zaliczeniu do czasu pracy powinny  podlegać te szkolenia, które są niezbędne do wykonywania umówionej pracy lub służą podniesieniu kwalifikacji wymaganych dla danego rodzaju pracy.
Można więc podzielić szkolenia na dwie grupy: zaliczalne i niezaliczalne do czasu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę