Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownica zakończyła urlop rodzicielski i złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy zaraz po nim. Razem z wnioskiem o urlop złożyła również wniosek  o urlop wychowawczy po wypoczynkowym. W trakcie urlopu wypoczynkowego zachorowała, zanosi się na dłuższą niezdolność. Czy urlop wychowawczy się rozpocznie planowo, czy z powodu choroby pracownica go nie zacznie? Pracownica nie złożyła pisma wycofującego wniosek o urlop wychowawczy. 

Odpowiedź


Choroba przerwała tylko urlop wypoczynkowy. Natomiast urlop wychowawczy zacznie się zgodnie ze złożonym uprzednio wnioskiem. 

Uzasadnienie


Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

To oznacza, że wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego we wskazanym okresie jest dla pracodawcy wiążący. Jeśli pracownica nie wycofała wniosku odpowiednio wcześniej urlop wychowawczy się rozpocznie, zgodnie z datą w nim podaną. 

WAŻNE:

Z przepisów prawa pracy w zakresie urlopu wychowawczego nie wynika by choroba była przesłanką do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę