Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nowym roku kalendarzowy dla pracodawców wiąże się m.in. z obowiązkiem przeliczenia wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników. Liczba dni w poszczególnych miesiącach (poza lutym) wprawdzie się nie zmienia, to jednak liczba dni pracy i dni wolnych może w poszczególnych latach różnić się od siebie. W inne dni przypadają święta i dni wolne od pracy, inna może być zatem liczba godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach danego roku i w całym roku.

W 2022 roku przepracowaliśmy łącznie 251 dni, co daje 2008 godzin. W przyszłym roku przepracujemy o 8 godzin mniej. Czeka nas bowiem 250 dni pracy, czyli 2000 godzin.

1. Normy i wymiar czasu pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź