Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Liczba dni pracy w 2022 r. wyniesie 251, czyli o jeden dzień mniej niż w 2021 r., w którym jest 252 dni do przepracowania. Mniej też będzie świąt przypadających w sobotę, za które trzeba wyznaczyć inny dzień wolny. W 2021 r. były dwa, a w nowym roku tylko jedno.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (norma dobowa) i średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (norma tygodniowa) w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź