Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przestój, kwarantanna, izolacja i zwolnienia lekarskie z powodu koronawirusa zmniejszają okres uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bo nie są efektywną pracą. Świadczenia wypłacone za ich czas wyłącza się z podstawy trzynastki. Wlicza się natomiast płacę za pracę zdalną, w tym wykonywaną podczas odosobnienia.

Do 31 marca 2021 r. pracownicy państwowych i samorządowych jednostek oraz zakładów budżetowych, urzędów, organów kontroli i ochrony praw, sądów i trybunałów, biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki) za rok 2020 r. Według art. 3 ustawy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź