Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

16 listopada 2011

Zwolnienie pracownika na chorobowym za kradzież

125

Pracownik przywłaszczył sobie jakiś czas temu pieniądze firmowe. Kiedy to odkryliśmy - przyznał się i zwrócił. Dano mu jeszcze jedną szansę ale proceder znowu się powtórzył, ale kiedy to zauważyliśmy pracownik był już na zwolnieniu chorobowym. Czy w takiej sytuacji kiedy ów pracownik przebywa na zwolnieniu można go zwolnić bez wypowiedzenia?

Tak, przepis art. 52 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jednakże rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 41 Kodeksu pracy wprowadza ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę podczas urlopu wypoczynkowego a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy do której niewątpliwie zalicza się nieobecność w pracy spowodowaną chorobą. Jednakże ustawodawca wyraźnie wsk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę