Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA

11 marca 2019

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora

203

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2019 r. zwiększy się liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania. Dzięki temu dodatkowo wzmacniane zostanie finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Nowe rozwiązania znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W czwartek, 7 marca br. skierowane zostało ono do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o 1 godzinę oraz w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i w liceum ogólnokształcącym również o 1 godzinę. Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

Ponadto w projekcie rozporządzenia uwzględniono:

  • zmiany organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Od 1 września 2019 r., szkoły policealne, a  branżowe szkoły II stopnia - od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe odbywać się ma w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

  • wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (określon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę