Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

20 lutego 2018

ZUS IMIR trzeba wysłać do 28 lutego

254

Płatnicy składek do 28 lutego 2018 r. muszą przekazać swoim zatrudnionym roczną informację o rozliczonych za nich składkach i wypłaconych świadczeniach w poprzednim roku – ZUS IMIR. Dane te muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Płatnicy składek, którzy co miesiąc przekazują swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, nie muszą dodatkowo przekazywać informacji rocznej, chyba, że ubezpieczony poprosi o jej wydanie. Dla pozostałych, ZUS na swojej stronie internetowej zamieścił informacje mającą ułatwić płatnikom składek spełnienie tego obowiązku.

Informacja roczna musi zawierać te same dane, które zostały wykazane w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS IMIR (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie on spełniał wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych). Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz dla potwierdzenia wiarygodności danych –podpis przedsiębiorcy albo osoby, którą upoważnił do podpisania tych dokumentów.

Informacji rocznej (podobnie jak informacji miesięcznych) nie trzeba pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.