Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można wprowadzić zmiany w regulaminach zakładu pracy bez zgody jedynej reprezentatywnej organizacji związkowej?

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy o związkach zawodowych, jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125A kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Pracodawca zwrócił się z wnioskiem do 3 organizacji związkowych (jedynie jedna jest reprezentatywna) o zajęcie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników, polegającej na wycofaniu się z wypłacania pracownikom wysokich nagród jubileuszowych, w związku z trudną sytuacją finansową. W odpowiedzi 2 organizacje związkowe (w tym reprezentatywna) w jednym piśmie nie zgodziły się na wycofanie nagród. Kolejna organizacja związkowa w osobnym piśmie stwierdziła, że rozumie i zgadza się na zmianę.

Czy mimo negatywnego stanowiska jedynej reprezentatywnej organizacji związkowej pracodawca po upływie 30 dni może wprowadzić zmiany w regulaminie? Warunki formalne „wspólnie uzgodnionego stanowiska”,a więc czy wspólne stanowisko oznacza przedstawienie go przez wszystkie organizacje w jednym piśmie?

Zgodnie z art. 30 ust. 5 u.z.z.,  co do zasady, uzgodnienia wspólnego stanowiska winny dokonać wszystkie działające na terenie zakładu pracy organizacje związkowe, a jeżeli jest to niemożliwe, to co naj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.