Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pani, która do tej pory pracowała jako sekretarz gminy została wybrana na wójta w sąsiedniej gminie. Z tego powodu złożyła wniosek o urlop bezpłatny określając w nim termin zakończenia urlopu na koniec kadencji. Obecnie pełniącym obowiązki jest kierownik wydziału ewidencji ludności, jednak z powodu nadmiaru obowiązków nie może łączyć tych funkcji, a osoby z zewnątrz nie chcą być zatrudnieni tylko na czas określony – umowa na zastępstwo. Czy w tym stanie burmistrz może zatrudnić osobę na czas nieokreślony?

Odpowiedź 
Burmistrz gminy może zatrudnić na umowę o pracę na czas nieokreślony osobę na stanowisko sekretarza gminy, jeśli osoba poprzednio zatrudniona na tym stanowisku  przebywa na urlopie bezpłatnym. 

Uzasadnienie
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

W myśl art. 74 Kodeksu pracy pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Zatem powrót z urlopu bezpłatnego wiąże się jedynie z obowiązkiem zatrudnienia powracającego pracownika na stanowisko równorzędne, a nie niekoniecznie  na to  stanowisko, które pełnił przed urlopem. Dlatego formalnie nie ma przeszkód, by na  tymczasowy wakat sekre...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę