Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZASIŁKI

1 kwietnia 2018

Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia

184

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2016 roku. W kwietniu 2018 roku urodzi bliźnięta. Umowę o pracę ma aktualną do 30 czerwca 2018 r. Pracownica złożyła wniosek o udzielnie urlopu macierzyńskiego (31 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (34 tygodnie). Podczas, gdy pracownica będzie na urlopie zakończy się jej umowa o pracę. Czy ZUS będzie kontynuował wypłatę zasiłku macierzyńskiego tej osobie również po rozwiązaniu umowy o pracę? Jeśli tak, to jakie formalności w tym zakresie należy spełnić? Czy wystarczy przekazanie do ZUS zaświadczenia ZUS Z-3 wraz z wnioskami pracownicy o udzielenie urlopów i kserokopię świadectwa pracy?

ODPOWIEDŹ

Tak, ZUS będzie wypłacał pracownicy zasiłek macierzyński za okres po ustaniu zatrudnienia od 1 lipca 2018 r. do końca okresu ustalonego przez Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ponieważ poród odbędzie się jeszcze w trakcie zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski przysługują wyłącznie w czasie trwania stosunku pracy i za te okresy wypłacany jest zasiłek macierzyński, a jeżeli w trakcie udzielonego urlopu umowa o pracę ustanie, to urlop może być wykorzystywany jedynie do ostatniego dnia trwania umowy o pracę, a po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek macierzyński.

Wniosek o udzielenie urlopów związanych z macierzyństwem (urlop podstawowy i urlop rodzicielski) może być złożony łącznie w terminie do 21 dni po porodzie o oba rodzaje urlopów w tym samym wniosku lub najpierw o urlop w wymiarze podstawowym, a następnie o urlop rodzicielski, z zachowaniem terminu 21 dni przed zamiarem korzystania z tego urlopu. Dotyczy to także sytuacji, gdy umowa o pracę rozwiąże się w trakcie trwania tych urlopów.

WAŻNE: Pracodawca może udzielić tych urlopów wyłącznie do zakończenia stosunku pracy.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę