Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZASIŁKI

1 kwietnia 2018

Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia

0 354

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2016 roku. W kwietniu 2018 roku urodzi bliźnięta. Umowę o pracę ma aktualną do 30 czerwca 2018 r. Pracownica złożyła wniosek o udzielnie urlopu macierzyńskiego (31 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (34 tygodnie). Podczas, gdy pracownica będzie na urlopie zakończy się jej umowa o pracę. Czy ZUS będzie kontynuował wypłatę zasiłku macierzyńskiego tej osobie również po rozwiązaniu umowy o pracę? Jeśli tak, to jakie formalności w tym zakresie należy spełnić? Czy wystarczy przekazanie do ZUS zaświadczenia ZUS Z-3 wraz z wnioskami pracownicy o udzielenie urlopów i kserokopię świadectwa pracy?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, ZUS...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.