Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 lutego 2018

Z macierzyńskiego na wychowawczy - jakie złożyć raporty do ZUS

185

Pracownica zakończyła urlop rodzicielski 7 lutego 2018 r., a od 8 lutego rozpoczyna urlop wychowawczy. Jakie i w jaki sposób wypełnić raporty do ZUS za luty, jeżeli od 20 lutego pracownica podejmie zadania na umowę zlecenia dla swojego pracodawcy? Nadmieniam, że jesteśmy płatnikami zasiłków. 

ODPOWIEDŹ

Za luty pracownica powinna być wykazana w dwóch rodzajach raportów tj. ZUS RCA oraz ZUS RSA.

UZASADNIENIE

Osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim i pobiera zasiłek macierzyński, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, których podstawę wymiaru stanowi kwota zasiłku. Jest to więc odrębny od stosunku pracy tytuł do ubezpieczeń. Analogicznie jest z urlopem wychowawczym. Z tego tytułu osoba podlega oprócz ubezpieczeń emerytalno-rentowych, tak¿e zdrowotnemu, o ile nie ma innych źródeł/aktywności rodzących obowiązek ubezpieczeniowy.

Zgłoszenie do poszczególnych ubezpieczeń należy do obowiązków płatnika składek. Zgłoszenia tego dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z odpowiednim kodem. Przekazanie tego raportu jest traktowane na równi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń. Nie wypełnia natomiast zgłoszenia ZUS ZUA. Dodatkowo płatnicy składek są zobowiązani do przekazania za daną osobę raportu ZUS RSA z właściwym kodem świadczenia/przerwy.

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podejmie w czasie urlopu wychowawczego współpracę z własnym płatnikiem składek na umowie zlecenia, to płatnik nie powinien jej zgłaszać do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 1211 xx.

Osoba ta nie powinna być wykazywana w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA z tym kodem.

Płatnik składek powinien złożyć za luty 2018 r. imienne raporty:

  • ZUS RSA z kodem tytułu 0110 0 0 i kodem świadczenia/przerwy 311, z kwotą zasiłku macierzyńskiego oraz okres 1-7 lutego,

  • ZUS RSA z kodem tytułu 0110 0 0 i kodem świadczenia/przerwy 121, w którym wykaże urlop wychowawczy 8-28 lute...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.