Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 grudnia 2018

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku, a wysokość należności pracowniczych

203

Od 1 stycznia 2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto to 2250 zł. Wynagrodzenie takiej wysokości pracodawcy muszą zapewnić każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wiąże się ze zmianą wysokości należności pracowniczych, które są od niej uzależnione. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia obliczanych jest wiele świadczeń przysługujących m.in. ze stosunku pracy.

Trzeba pamiętać, że świadczenia będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem, że prawo do nich powstanie w 2019 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa również na płace osób zatrudnionych na część etatu. Wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na nie pełny etat muszą wynieść nie mniej niż odpowiednią do ich wymiaru czasu pracy minimalną płacę.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosła też wysokość minimalnej stawki za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) i od 1 stycznia 2019 r. będzie wynosiła 14,70 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Koszty wynagrodzenia minimalnego dla pracodawcy w 2019 r. to 2713,73 zł, przy założeniu że składka wypadkowa wynosi 1,8% i na pracownika nie przysługuje ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP.

Od minimalnego wynagrodzenia zależny jest dodatek za pracę w nocy. Od nowego roku będzie wynosił on za godzinę pracy:

  • 2,56 zł w styczniu

  • 2,81 w lutym i grudniu,

  • 2,68 zł w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu,

  • 2,96 zł w czerwcu i listopadzie,

  • 2,45 zł w lipcu i październiku.

Nie mniej niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie wynagrodzenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.