Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

17 lipca 2017

Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych

189

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, w razie rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, w zależności od stażu pracy - pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Pytanie, czy odprawa należy się kiedy stosunek pracy rozwiązuje się na podstawie ustawy, jednak nie jako zwolnienie grupowe tylko indywidualne, w związku z nie przyjęciem nowych warunków tj. na podstawie wypowiedzenia zmieniającego?

Odpowiedź zależy od sytuacji.

Jeżeli warunki zaproponowane w wypowiedzeniu zmieniającym, stwarzają taki stan, że są one obiektywnie nie do przyjęcia, np. za tę samą pracę pracownik ma z miesiąca na miesiąc otrzymać wynagrodzenie o połowę niższe, a jednocześnie nie doszło do zmiany stosunków ekonomicznych, które uzasadniałyby taki stan rzeczy, to należy się zastanowić, czy pracodawca wręcza nam wypowiedzenie zmieniające, tylko po to żeby nie wypłacić odprawy? Pracodawca często liczą na to, że odmówimy przyjęcia nowych warunków.   Jeśli tak, warto zgłosić  roszczenie o odprawę w Sądzie. Sąd oceni, czy rzeczywiście wolą pracodawcy była modyfikacja stosunku pracy czy omijanie przepisów prawa pracy.

W przypadku bowiem kiedy praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.