Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, w której przewidziano, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie roku od zatrudnienia pracownika pracodawca rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik wniósł pozew do sądu pracy o odszkodowanie za 5-miesięcy, powołując się na zawartą z pracodawcą umowę. Czy dopuszczalne jest umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia?

Tak, zgodnie bowiem z art. 36 § 1 kodeksu pracy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.