Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

15 lutego 2019

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

181

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej, odprowadzanej przez osoby, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku.

Ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Zapisy nowej ustawy nakładają na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. Minister Elżbieta Rafalska w czwartek ogłosiła jego przyjęcie.

Resortowi rodziny zależy m.in. na dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzeniu dedykowanych usług, czy zapewnieniu opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Opieka, mieszkania, dedykowane świadczenia

Ta ostatnia propozycja znalazła się w pakiecie trzech programów, których wspólnym celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych (dla opiekunów i osób z niepełnosprawnościami). Programy z tego pakietu mają wpłynąć m.in. na rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych.

Również trzy programy wchodzą w skład pakietu „Mój dom”, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom z niepełnosprawnościami. Resort opracował program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kolejny program dot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę