Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy można skorzystać z urlopu okolicznościowego czyli dodatkowych, płatnych wolnych dni od pracy? Kiedy pracodawca musi udzielić urlopu okolicznościowego?

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 15 maja 1996 r.: „w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy”; (Dz.U.1996.60.281), pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni (czyli 16 godzin) – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

  • 1 dzień (8 godzin) – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Dalej, zgodnie z §16 rozporządzenia, za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wobec powyższego, nie trzeba brać urlopu z puli urlopu wypoczynkowego, żeby wziąć udział w uroczystościach wymienionych w § 15. Pracodawca nie może nam odmówić tzw. urlopu okolicznościowego. Kiedy jedna z uroczystości przesunie się i wiemy o tym jeszcze przed rozpoczęciem urlopu to w ramach porozumi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę