Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

W podstawie wymiaru zasiłków nie uwzględnia się wynagrodzenia za miesiące urlopu bezpłatnego

209

Nasz pracownik zachorował w kwietniu 2018 r. W okresie 12 miesięcy poprzedzających chorobę przebywał na urlopie bezpłatnym przez 4 miesiące. Czy w tym przypadku, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy może średnią z ostatnich 12 miesięcy? Jak się dzieli sumę wynagrodzenia za te miesiące - przez 12 czy przez 8 z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego?

ODPOWIEDŹ

Podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, z wyłączeniem miesięcy, w których pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego przez cały miesiąc kalendarzowy, albo w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z powodu korzystania z tego urlopu.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia za czas choroby oraz pozostałych zasiłków) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, albo w niektórych przypadkach za krótszy okres. Jednym z tych przypadków jest sytuacja, gdy z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, należy wyłączyć wynagrodzenie za niektóre miesiące ze względu na to, że pracownik nie osiągnął w tych miesiącach wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, a przyjmuje – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

WAŻNE: Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uważa się również okres korzystania z urlopu bezpłatnego. Inne okresy takiej nieobecności to np. przebywanie na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, nieobecność w pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny, korzystanie z urlopu wychowawczego.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy ze względu na korzystanie z urlopu bezpłatnego, wówczas do podstawy wymiaru należy przyjąć wynagrodzenie tylko za te miesiące, które pracownik przepracował w pełni oraz te, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od okresów, w których pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego. Należy zwrócić uwagę na to, że korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego przez 4 miesiące może oznaczać, że korzystał z niego np. przez cały luty, marzec, kwiecień i maj jak i to, że korzystał z tego urlopu np. w okresie od 12 lutego do 10 maja. Dla właściwej interpretacji powyższego przepisu przedstawimy dwa przykłady.

Przykład 1

Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w kwietniu 2018 r. Do podstawy wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W związku z tym, do podstawy wymiaru wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kwietniu 2018 r. należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia do maja 2017 r. oraz od października 2017 r. do marca 2018 r., podzielone przez 8 miesięcy.

Przykład 2

Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w kwietniu 2018 r. Do podstawy wymiaru przysługującego wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

W okresie od 10 kwietnia do 10 sierpnia 2017 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W związku z udzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.