Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

17 września 2017

W jakim czasie przywrócony do pracy na mocy wyroku sądu pracownik musi zgłosić się do pracy

178

Na początku roku w ramach restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa zmuszeni byliśmy zwolnić kilku pracowników jednego z oddziału w ramach likwidacji wstanowiska pracy. Dwóch zwolnionych w ten sposób pracowników odwołało się do sądu pracy i zostało przywróconych do pracy. Jeden z nich zgłosił się do pracy następnego dnia po rozprawie, a drugi dopiero po 4 tygodniach. Czy w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek przyjąć tego drugiego pracownika, który zgłosił się tak późno?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca ma obowiązek przyjąć do pracy po tak długim okresie jedynie pracownika przywróconego do pracy przez sąd, tylko w przypadku, kiedy uległ on wypadkowi lub przebywał na zwolnieniu lekarskim lub zaistniała inna przeszkoda uniemożliwiająca mu powrót do pracy (np. konieczność ratowania dobytku pracownika w trakcie powodzi).

UZASADNIENIE

Generalnie pracownik przywrócony do pracy powinien zgłosić się do jej wykonywania niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni. Takie rozwiązanie wynika z treści art. 48 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.). Przepis ten przewiduje, że pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

Wskazany w tym przepisie termin zgłoszenia się pracownika do pracy może ulec przedłużeniu, gdy pracownik jest niezdolny od pracy wskutek zdarzeń niezalenych od niego. Przykładem niezależnego od pracownika naruszenia tego terminu może być jakakolwiek choroba, która skutkować będzie wystawieniem przez lekarza zwolnienia L4, np. z powodu złamania nogi, np. w 6 dniu. Zatem nieisto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę