Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 czerwca 2018

W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi w wieku 52 lata zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu

168

Pracownik w wieku 52 lata zachorował w kwietniu. Zwolnienie lekarskie wystawione jest na okres od 11 do 17 kwietnia, a potem przez szpital od 18 kwietnia do 18 maja. Jak prawidłowo wypłacić pracownikowi chorobowe za kwiecień i maj ? Zakład pracy jest płatnikiem zasiłków.

ODPOWIEDŹ

Za okres od 11 do 24 kwietnia (14 dni) pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 80% podstawy wymiaru. Natomiast od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w tym roku, tj. od 25 kwietnia do 13 maja (19 dni) przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy, tj. od 14 do 18 maja - zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy.

UZASADNIENIE

Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 kodeksu pracy. Okres, za który przysługuje to wynagrodzenie jest limitowany i wynosi łącznie 33 dni w roku kalendarzowym. Jednakże dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok zżycia okres ten jest krótszy i wynosi 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość wynagrodzenia chorobowego to 80% podstawy wymiaru. Począwszy do 15. dnia choroby przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu - 70%. Jednak starsi pracownicy w wieku 50+ mają prawo do zasiłku w wyższej stawce tj. 80% za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Okres, za który pracownikowi przysługuje wyższa wysokość zasił...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.