Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 listopada 2018

Uwzględnianie byłych pracowników przy podziale premii

197

W naszej firmie pracownicy po osiągnięciu założonego progu osiągniętego przychodu w ciągu 3 miesięcy otrzymują premię w wysokości 5% ponad wartość planowanego progu przychodów. Premia zgodnie z zapisami umowy o pracę jest wypłacona z półrocznym „poślizgiem” po rozliczeniu wszystkich transakcji sprzedaży z danego okresu. Od kwietnia br. jeden z pracowników już nie pracuje. Czy w tej sytuacji pracodawca może nie wypłacać byłemu pracownikowi premii, skoro już wydano świadectwo pracy?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca powinien wypłacić byłemu pracownikowi należną mu premię, za czas kiedy jeszcze był pracownikiem. Takie rozwiązanie wynika z faktu, że premia zapisana w umowie o pracę jest elementem wynagrodzenia, a po wtóre pominiecie byłego pracownika przy podziale tej premii może oznaczać przejaw dyskryminacji w pracy ze względu na to, że pracownik nie otrzyma należnej mu premii tylko przez fakt, że już nie pracuje.

UZASADNIENIE

W myśl art. 112 Kodeksu pracy pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Należy pamiętać, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

WAŻNE: W razie niewypłacenia byłemu pracownikowi wypracowanej przez niego premii, będzie mógł on domagać się ostatniego swojego wynagrodzenia do wysokości należnej mu premii z tytułu przekroczenia osiągnięcia zakładanego progu sprzedaży w danym okresie.

Podobnie ten problem rozstrzygnął Sąd Najwyższy – Izba Prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.