Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 lipca 2018

Urlop dodatkowy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

193

Pracownik dostarczył nam 10 maja 2018 roku orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i zwrócił się o naliczenie dodatkowego urlopu. Z orzeczenia wynika, że pracownik ma ustalony stopień niepełnosprawności począwszy od 1 marca 2017 r. Czy przysługuje mu dodatkowy urlop z racji umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? W jakiej wysokości mielibyśmy go naliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Od momentu poinformowania Was przez pracownika przysługuje mu 10 dni dodatkowego urlopu za rok 2018. Prawo do kolejnego urlopu pracownik nabędzie 1 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 2017 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników wynosi 20 albo 26 dni, co jest zależne od ogólnego stażu pracownika.

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zwiększa wymiar urlopu odpowiednio do 30 lub 36 dni.

Zgodnie z art. 1542 § 1 i 2 Kodeksu pracy, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przepis znajdzie zastosowanie do pracownika niepełnosprawnego, dla którego dobowa norma czasu pracy, jest niższa niż 8 godzin - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jeden dzień urlopu odpowiada skróconej normie 7 godzin.

WAŻNE: Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę