Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę od niedawna obsługę płacową stowarzyszenia, które współpracuje z osobami na umowę zlecenie. Poprzednia księgowa wypisywała co miesiąc umowę zlecenie dla osób współpracujących. Specyfika pracy to praca po kilka godzin w tygodniu z osobami na zasadzie terapii psychologicznej. Terapię prowadzą osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w innych miejscach bądź są emerytami. Stowarzyszenie funkcjonuje na rocznym planie budżetowym. Mój pomysł jest taki, aby umowy zlecenia zawrzeć z pracownikami na okres do 31 grudnia 2018 roku. Czy są jakieś przeszkody ku takiemu rozumowaniu, czy bezwzględnie muszę co miesiąc pisać umowę zlecenie? Reasumując chciałam uprościć pracę, ale czy dobrze myślę?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli współpraca jest stała i dotyczy tych samych czynności, to nie ma potrzeby zawierania każdorazowo nowej umowy. Można podpisać kontrakt cywilnoprawny na dłuższy okres np. do końca roku. Z punktu widzenia ubezpieczeń nie ma to znaczenia. I tak zawsze należna jest przynajmniej składka zdrowotna, a składki emerytalno-rentowe tylko wtedy , gdy z umów o pracę osoby te otrzymują wynagrodzenie co najmniej minimalne.

UZASADNIENIE

Umowy zlecenia reguluje Kodeks cywilny. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Kodeks nie określa na jaki okres umowa powinna być zawarta. Zależy to od uzgodnień między stronami i od zapotrzebowania na usługi ze strony zleceniodawcy. Można zawierać zarówno pojedyncze umowy np. na krótkie okresy i dany rodzaj usługi, lub umowę na dłuższy czas w przypadku, gdy współpraca przybiera charakter stały. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Być może poprzednia księgowa zawierała osobne umowy ze względów podatkowych. Jeżeli bowiem wartość umowy nie przekracza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę