Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmiany na korzyść pracowników przyniosło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. K 27/11).

Pracownicy doczekali się żeby skorzystać z "dobrodziejstwa", które przyniosło wspomniane orzeczenie. Trybunał stwierdził, że przepis zgodnie z którym święto przypadające w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniża wymiaru czasu pracy, różnicując tym samym liczbę przysługujących pracownikom dni wolnych od pracy, jest niezgodny z konstytucją. Wobec powyższego dzień wolny przysługuje pracownikowi w zamian za pracę w święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy np. w sobotę.

  • Dzień w którym pracownik odbierze wolne powinien być ustalony międ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę