Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 grudnia 2018

Sposób zestawienia czasu przepracowanego w ramach zlecenia

204

Zawarliśmy umowę zlecenia na naprawę i doraźną konserwację sprzętu biurowego w urzędzie gminy. Umowa zlecenia została zawarta na okres od 1 do 20 października, z określeniem stawki godzinowej. Przedstawiając rachunek do umowy zleceniobiorca ilość przepracowanego czasu określił na 22 godziny i 10 minut. Czy to jest dopuszczalne? Czy przepracowanego czasu nie należy zaokrąglić do pełnych godzin albo chociaż kwadransów?

ODPOWIEDŹ

Tak, określenie czasu wykonania zlecenia bez zaokrągleń jest dopuszczalne.

UZASADNIENIE

Obowiązujące przepisy wskazują jedynie na konieczność potwierdzania liczby godzin bez jakiegokolwiek odniesienia do ewentualnych zaokrągleń. Nie daje to prawa do rozumienia tego w zapisu jako konieczności ewidencjonowania tylko pełnych godzin wykonywania usług, ani też jako konieczności dokonywania zaokrągleń górę, czy w dół do pełnych godzin.

Dlatego w zestawieniach tych należy zatem podawać rzeczywisty wymiar czasowy realizacji zlecenia. Nie zawsze będą to pełne godziny – tak jak w przypadku opisanym w pytaniu.

WAŻNE: W bieżącym roku minimalna stawka za godzinę pracy wynosi 13,70 zł. Jeśli z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.