Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy urzędem powiatowym, który ogłosił konkurs na stanowisko kierownicze. Część kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu pracowała już w na stanowisku urzędniczym bez odbycia służby przygotowawczej. Czy w przypadku wybrania takiej osoby można zawrzeć z nią od razu umowę na czas nieokreślony?
 

Odpowiedź

Jeśli wybrany kandydat na stanowisko urzędnicze miał już praktykę na stanowisku urzędniczym, ale nie odbył służby przygotowawczej, wówczas pierwsza umowa musi być zawarta na czas określony, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych, m.in. w starostwie powiatowym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w zdaniu wcześniejszym, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

By zatrudnić daną osobę na czas nie określony muszą być spełnione dwa warunki: taka osoba musiała już wcześniej zdać egzamin urzędniczy i pracowała już w jednostce samorządowej. Tak też rozumie ten zapis Sąd Najwyższy, który wskazał, że Podstawy zatrudniania, w następstwie pozytywnie zakończo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.