Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

17 września 2017

Skutki drugiej negatywnej oceny okresowej pracownika samorządowego

168

W naszej jednostce zatrudniamy pracownika, który już drugi rok z rzędu otrzymał negatywną ocenę okresową. Czy taka sytuacja może być jedyną i wyłączną podstawą zwolnienia pracownika samorządowego z pracy?

ODPOWIEDŹ

Tak, otrzymanie drugiej negatywnej oceny okresowej przez pracownika samorządowego skutkuje wypowiedzeniem umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Oceny okresowe są ważnym elementem pracy pracowników samorządowych. Zasady ich przeprowadzania reguluje art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wyniki takich ocen mogą bezpośrednio zaważyć na pracy samorządowca, szczególnie gdy mamy do czynienia z ocenami negatywnymi.

Pracownik samorządowy, który otrzymał negatywną ocenę okresową może się od niej odwołać. Ma na to 7 dni, od dnia doręczenia decyzji. Natomiast kierownik jednostki ma na rozpatrzenie odwołania 14 dni. Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione kierownik jednostki może zmienić wystawioną ocenę lub ocenić pracownika jeszcze raz w ramach tego samego postępowania. Nieuwzględnienie odwołania pracownika oznacza utrzymanie negatywnej oceny, jaka została mu wystawiona.

W przypadku, gdy pracownik uzyskał negatywną ocenę okresową (w wyniku np. przeprowadzonej oceny lub utrzymania oceny w mocy), ponownej ocenie – w ramach przeprowadzania kolejnych ocen okresowych, można go poddać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Negatywny wynik kolejnej – ponownej oceny doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem przys...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę