Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jedna z naszych pracownic otrzymała zwolnienie lekarskie ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem, które ma 11 lat. Pierwotnie zwolnienie to opiewało na 14 dni kalendarzowych. Jednak po pięciu dniach od rozpoczęcia zwolnienia pracownica stawiła się do pracy i oświadczyła, że dalszą opiekę sprawuj jej mąż. Czy w takiej sytuacji pracownica może skrócić zwolnienie lekarskie?

Odpowiedź 
Tak, pracownica może skrócić zwolnienie z tytułu opiekę nad chorym dzieckiem, ale powinna złożyć pisemne oświadczenie wskazując przyczyny skrócenia zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. 

Uzasadnienie
W myśl art. 32 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki  m.in. nad dzieckiem :
1) do ukończenia 8 lat w przypadku: 
    – nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, 
    – porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, 
    – pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 
2) chorym dzieckiem w wieku do uk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.