Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Skarbnik gminy, który jest z wykształcenia specjalistą od zarządzania przedsiębiorstwami dostał propozycję podpisania kontraktu menadżerskiego w firmie należącej do członka jego rodziny. Firma jest na etapie zakładania i według oświadczenia skarbnika nie będzie go angażowała w czasie pracy w urzędzie. Czy skarbnik może zgodnie z prawem prowadzić taką działalność?

ODPOWIEDŹ

Nie, bo obejmuje go zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Jeśli chodzi o osoby zatrudnione w samorządzie na najwyższych stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządowych (chodzi przede wszystkim o osoby wykonujące pracę na podstawie wyboru albo powołania) ich możliwości podejmowania działalności gospodarczej są bardzo ograniczone ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1393). Obostrzenia zawarte w tym akcie prawnym dotyczą:

  • wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),

  • zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),

  • starostów i członków zarządów powiatów,

  • marszałków województw i członków zarządów wojewódzkich,

  • skarbników gmin, powiatów i województw (do tej kategorii należy osoba z pytania zadanego przez Czytelnika),

  • sekretarzy gmin, powiatów i województw,

  • kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

  • osoby zarządzające i członków organów zarządzających samorządowymi osobami prawnymi wszystkich szczebli,

  • innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka.

WAŻNE: Pracownicy jednostek samorządowych zatrudnieni co do zasady na podstawie powołania lub wyboru mogą dodatkowo pracować jak członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Wolno im też prowadzić rodzinne go...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę