Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 2018

Rozwiązanie umowy na czas określony z pracownicą po urlopie wychowawczym

172

Pracownica ma umowę o pracę na czas określony do 17 marca 2018 r. Urodziła dziecko 8 września 2016 r, wykorzystała urlop macierzyński i rodzicielski, teraz wykorzystuje urlop wypoczynkowy lata 2016 i 2017 do 8 lis-topada 2017 r. Umówiłyśmy się, że od 9 listopada idzie na wychowawczy. Na wniosku wpiszemy daty od 09 listopada 2017 r. do 17 marca 2018 r. (koniec umowy). Czy z datą zakończenia umowy mogę tę pracownicę zwolnić? I czy gdyby ewentualnie zaszła w drugą ciążę to czy też mogę zakończyć umowę?

ODPOWIEDŹ

Tak, z dniem zakończenia umowy zawartej na czas określony, stosunek pracy pracownicy zostanie zakończony.

Informacja o kolejnej ciąży pracownicy będzie skutkowała wydłużeniem umowy do dnia porodu, pod warunkiem, że:

  • umowa o pracę pracownicy nie jest umową zawartą na zastępstwo,

  • umowa o pracę uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy (czyli 17 marca 2018 r., przypadłby po tym terminie).

UZASADNIENIE

Okres korzystania z urlopu wychowawczego nie wydłuża czasu trwania umowy o pracę zawartej na czas określony. Tym samym, w sytuacji opisanej w pytaniu, pomimo korzystania z urlopu wychowawczego przez pracownicę, zawarta z nią umowa o pracę na czas określony, zakończy się w przewidzianym w tej umowie terminie, czyli 17 marca 2018 r. Data zakończenia umowy będzie zatem datą zakończenia stosunku pracy tej pracownicy.

W przypadku, gdyby pracownica poinformowała pracodawcę o drugiej ciąży podczas trwania obecnej umowy o pracę zawartej na czas określony, sytuacja prawna pracownicy zależałaby od kilku czynników:

Po pierwsze: w którym miesiącu ciąży obecna umowa zostałaby zakończona.

Jak wynika bowiem z art. 177 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli pracownica,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.