Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

17 września 2017

Rozliczanie pracy w niedziele w instytucjach kultury

181

Pracownicy ośrodka kultury zatrudnienie w naszej jednostce muszą czasami pracować w niedzielę. Odbierają za te pracę dzień wolny. Jednak jeden z pracowników zakwestionował takie rozwiązanie twierdząc, że w poprzednim miejscu pracy każdorazowo za pracę w niedzielę otrzymywał 2 dni wolnego. Czyje działanie jest prawidłowe - nasze czy drugiego pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Przepisy nakazują w takiej sytuacji zapewnienie pracownikowi 1 dnia wolnego. Dwa dni wolne w zamian za pracę w niedzielę przekracza obowiązkowy sposób rozliczania wykonywania zadań służbowych w ten dzień, ale jest dopuszczalne z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcie niż określone w przepisach. Jednak w samorządowych i państwowych instytucjach kultury takie postępowanie może być kwestionowane z uwagi na regulacje dotyczące finansów publicznych.

UZASADNIENIE

Pracownicy instytucji kultury mogą pracować w każdą niedzielę. W ich przypadku nie działa bowiem zasada zapewnienia wolnej niedzieli co najmniej raz na cztery tygodnie, określona w art. 151[12] zd. pierwsze ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Wyłączył ją art. 26e ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z drugiej strony art. 26a tego aktu odsyła do stosowania przepisów kodeksu pracy w kwestiach w nim nieuregulowanych, co oznacza, że przy rekompensowaniu pracy w niedziele trzeba postępować według reguł z art. 15111 k.p. W takim razie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeśli wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe, pracownik powinien go odebrać przed upływem okresu rozliczeniowego.

Gdy i takiej możliwości n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.