Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

17 lipca 2017

Relacja prezydenta, burmistrza lub wójta w stosunku do dyrektora szkoły

0 468

Czy prezydent, wójt, burmistrz może być mobberem dyrektora? Czy dyrektor to pracownik samorządowy?

Dyrektorzy szkół nie są pracownikami samorządowymi, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych. Zwykle są to nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (art. 36 ust.1 uops). Powierzenie oznacza, że nie nawiązano z nim nowego stosunku pracy, dyrektor dalej jest pracownikiem szkoły (wyrok z dnia 11.09.1998r. II UKN 196/98). Oznacza to, że w tym przypadku powierza się stanowisko kierownicze osobie pozostającej już w stosunku pracy (z taką zmianą, którą potocznie nazywamy „awansem”, łączy się zmiana warunków pracy i płacy). Prezydent, burmistrz, wójt w stosunku do dyrektora nie ma uprawnień nadanych mu mocą art. 30 ust. 2 pkt. 5 uops, nie zatrudnia i nie zwalnia dyrektora, a jedynie powierza lub odwołuje dyrektora ze stanowiska.

Art. 33 ust. 5 uops stanowi, że bur...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.