Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przestój czy obniżenie wymiaru musi dotyczyć wszystkich pracowników w zakładzie

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
96

Czy pracodawca w oparciu o ustawy tworzące tzw. tarcze antykryzysowe może zdecydować, że cześć pracowników będzie mieć obniżone wynagrodzenie, a cześć będzie miała przestój ekonomiczny?

Odpowiedź

W tym zakresie pracodawca dała całkowitą swobodę pracodawcy i w żadnym przepisie nie ma zapisu, by wszyscy pracownicy w zakładzie pracy musieli mieć obniżone wynagrodzenie albo tylko wszyscy byli odesłani do domów ze względu na przestój. Nic nie stoi na przeszkodzie, by cześć miała obniżone wynagrodzenie i świadczyła pracę , a cześć w tym samym czasie miała prace w tzw. przestoju. Istotne jest by takie rozwiązani zawarte było w porozumieniu. Więcej w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie takie zawiera pracodawca oraz: 

  1. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 
  2. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 
  3. zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo 
  4. przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. 

WAŻNE: W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COV...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.