Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy spółką z o.o., która prowadzi kilka sklepów. Kierownicy sklepów są zatrudniani na umowę o pracę. Ostatnio jednak zmuszeni byliśmy z jednym z kierowników ustalić, że będzie miał on przerywany czas pracy, ponieważ pracował także w innym sklepie, do którego musiał dojechać. Pracownik na to rozwiązanie wyraził zgodę. Obecnie pracownik ten złożył wypowiedzenie umowy o pracę i zażądał wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 

ODPOWIEDŹ

Pracownik świadczący pracę w ramach rozkładu przewidującego przerywany czas pracy, wprowadzonego bez zachowania warunków określonych w art. 139 k.p., ma prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w pracy. Zatem jeśli łączny czas pracy świadczony przez tego pracownika liczony łącznie z przerwą w pracy przekracza dobowo 8 godzin, wówczas ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 

UZASADNIENIE

Polskie prawo pozwala na stosowanie przerywanego czasu pracy. Zgodnie z art.139 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Aby jednak nie wliczać przerwy w pracy do czasu pracy pracownikowi musi być spełniony jeszcze jeden warunek, mianowicie system przerywanego czasu pracy musi być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę