Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasi pracownicy pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Mamy przyjęty dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikom? Czy mają oni prawo do 60 minutowej przerwy dniu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pracownicy mają zagwarantowaną płatną przerwę od pracy w wymiarze jedynie 15 minut. Przerwa od pracy w wymiarze 60 minut jest przerwą niewliczaną do czasu pracy pracowników, a tym samym nie jest płatna.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują minimalne okresy odpoczynku dla pracowników, a wśród nich również gwarantowaną przerwę od pracy.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. W związku z tym, pracownikom zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy, w każdym dniu przysługuje 15 minut przerwy od pracy. Przerwa ta jest obowiązkowa i płatna, a tym samym nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, co oznacza, że faktycznie pracuje on w danym dniu 7 godzin

Pracodawca może udzielić pracownikom również innej przerwy w pracy.

Jak wynika z art. 141 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taką przerwę mogą stosować wszyscy pracodawcy, niezależnie od charakteru prowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.