Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 czerwca 2018

Pracownikowi objętego ochroną przedemerytalną można niekiedy obniżyć wynagrodzenie

179

W firmie zatrudniamy kilku pracowników ze względu na ich wiek objętych ochroną przedemerytalną. Mając na uwadze skomplikowaną sytuację finansową firmy chcemy obniżyć im wynagrodzenie. Będziemy próbowali przekonać wszystkich zainteresowanych do wyrażenia zgody na takie postępowanie. Czy w takiej sytuacji i zakładając, że uda nam się uzyskać aprobatę tych pracowników możemy zygotowaćdla nich wypowiedzenie zmieniające i obniżyć im wypłatę?

ODPOWIEDŹ

W opisywanym przypadku dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia pracowników objętych ochroną przedemerytalną, ale podstawą prawną działań pracodawcy nie może być jedynie wyrażona przez nich zgoda na takie działanie. Wręczenie tym zatrudnionym wypowiedzeń zmieniających skutkujących obniżką pensji powinno nastąpić w związku z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących albo ogółu pracowników albo przynajmniej tej ich grupy, w której znajduje się pracownik w wieku przedemerytalnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie mu prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Reguła ta dotyczy nie tylko definitywnych wypowiedzeń umów o pracę, ale również wszelkiego rodzaju wypowiedzeń warunków pracy i płacy (w tym także jej obniżki). Prawo pracy zna jednak przypadku, kiedy można odstąpić od tej zasady.

Pierwszy dotyczy wypadków, w których pracownik korzystający z ochrony przedemerytalnej uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Drugi wyjątek dopuszczający wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom objętym ochroną przedemerytalną stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

WAŻNE: Ochrona przedemerytalna nie zabezpiecza przed wypowied...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę