Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Pracownika na urlopie bezpłatnym nie można normalnie zwolnić

156

Mamy pracownika, który długo przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy można mu w tej sytuacji wypowiedzieć umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Nie. Jeśli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym to nie można mu ani wypowiedzieć umowy o pracę ani zmienić jej warunków (wręczyć wypowiedzenie zmieniające). Choć od zasady tej są wyjątki, które omawiamy poniżej.

UZASADNIENIE

Artykuł 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stanowi wprost, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

Jest jednak kilka przypadków, w których obostrzenia dotyczące zwalniania zatrudnionego korzystającego z urlopu bezpłatnego nie obowiązują.

Pierwszy dotyczy sytuacji, w której pracownik ten jest zwalniany dyscyplinarnie. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać zastosowane nawet wtedy, gdy przebywa on na urlopie bezpłatnym.

Drugi to sytuacja, w której strony dogadują się co do wypowiedzenia umowy o pracę i zawierają porozumienie rozwiązujące tą umowę albo też zmieniające zawarte w niej warunki pracy i płacy.

Trzeci to przypadki dotyczące ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku nie stosuje się ochrony przewidzianej dla pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym. Można im więc wypowiedzieć umowę o pracę a także wręczyć wypowiedzenie zmieniające.

Czwarty dotyczy wypowiedzeń wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jednak przepisy tego aktu stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Na jego podstawie przy zwolnieniach grupowych pracodawca może zastosować wobec pracowników na urlopie bezpłatnym wypowiedzenie zmieniające ich warunki pracy lub płacy. Działania skutkujące obniżeniem wynagrodzenia nie dają takim zatrudnionym prawa do dodatków wyrównawczych.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych jeśli okres urlopu bezpłatnego trwa dłużej niż 3 miesiące dopuszczalne jest wypowiedzenie przebywającym na n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę