Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy młodociani na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć dopiero za rok

Artykuły | 10 października 2022 | NR 58
0 349

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada podniesienie od września 2023 r. minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe do poziomu 8, 9 i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla kolejnych lat nauki. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zasady ustalania minimalnego wynagro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź