Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Miałam pół roku stażystkę. Po zakończeniu stażu musiałam ją zatrudnić na pół roku. Moja firma to kawiarnia działająca 7 dni w tygodniu. Czy w ramach tego pół etatu zatrudniona osoba ta może pracować tylko w soboty i niedziele? Jak należy rozliczać wolne za pracę w niedzielę, a jak z wynagrodzeniem? Czy powinno być wyższe?

ODPOWIEDŹ

Pracownik może pracować tylko w weekendy – w ramach sytemu pracy weekendowej. Za pracę w takie dni pracownik ma prawo do normalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo, taki system czasu pracy nie wymaga oddawania pracownikowi dni wolnych za pracę w niedziele czy święta. Jednak weekendowy system pracy może być wprowadzony tylko na wniosek pracownika.

UZASADNIENIE

Przepisy Kodeksu pracy (ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy, dalej: k.p.), przewidują różne systemy czasu pracy, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb pracodawców i pracowników.

Jednym z takich systemów czasu pracy jest system pracy weekendowej. Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (art. 144 k.p.).

System pracy weekendowej opiera się na świadczeniu przez pracownika pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu przy przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin. Okres rozliczeniowy może wynosić maksymalnie miesiąc, a jego przedłużenie nie zostało przewidziane. Charakterystyczną cechą systemu weekendowo-świątecznego jest to, że ustawodawca wskazuje wyraźnie dni, w które...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.