Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 stycznia 2018

Praca nauczyciela podczas urlopu wychowawczego oraz urlopu rodzicielskiego

128

Pracownica chce podjąć zatrudnienie podczas urlopu wychowawczego u innego pracodawcy. Na podstawie art. 182 K.p może to zrobić pod warunkiem, że praca ta nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki na dzieckiem (w wymiarze połowy etatu). Pracownica będzie pracować jako nauczyciel w łącznej ilości 11 godz. tygodniowo (pełny etat nauczyciela to18 godz. dydaktycznych tygodniowo) czyli przekroczy pół etatu. Nie przekroczy jednak 20 godzin - czyli wymiaru 1/2 etatu z Kodeksu pracy. Czy nie może podjąć to zatrudnienie? - nie tracąc prawa do urlopu wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia obowiązuje przy podjęciu pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Natomiast w przypadku podjęcia pracy podczas urlopu wychowawczego, jedynym warunkiem jest to, aby taka praca nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

UZASADNIENIE

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego pracownik (nauczyciel) ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może również podjąć inną działalność zarobkową, naukę lub szkolenie. Ważne jest jednak aby taka praca nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 Kodeksu pracy). Przy podejmowaniu pracy podczas urlopu wychowawczego nie ma ograniczenia w zakresie wymiaru czasu pracy. Należy jednak pamiętać, że w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (z powodu podjętej pracy), pracodawca wezwie pracownika do stawienia się do pracy.

Inne zasady obowiązują przy podejmowaniu pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Pracownik korzystający z takiego urlopu może podjąć pracę tylko u pracodawcy, który tego urlopu udzielił. Dodatkowo, praca może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, a urlop rodzicielski jest udzielany na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821e Kodeksu pracy).

W sytuacji opisanej w pytaniu, pracownica podjęła pracę u innego pracodawcy, może to zrobić tylko podczas korzystania z urlopu wychowawczego. W związku z tym, wymiar podjętego zatrudnienia nie podlega sztywnym ograniczeniom. Dla dalszego korzystania z urlopu wychowawczego, istotne jest aby pracownica nie zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wyniku obciążenia podjętą pracą. Jest to bowiem podstawowy warunek do tego aby nie utracić prawa do takiego urlopu.

Ważne: Opieka nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego nie musi mieć charakteru permanentnego i nieprzerwanego. Przepisy nie określają jednak granic czasowych rozłąki z dzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę