Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownik zatrudniony w jednostce sektora finansów publicznych może pracować w czasie urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pracownik może na urlopie wypoczynkowym pracować dla innego pracodawcy. Nie ma bowiem zakazu takiego sposobu wykorzystywania urlopu. Są jednak pewne ograniczenia.

UZASADNIENIE

Jedną z zasad prawa pracy jest prawo pracownika do wypoczynku, który ma być zapewniony poprzez przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych (art. 14 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Każdy pracownik, bez względu na miejsce swojego zatrudnienia, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego to prawa nie może się zrzec (art. 152 k.p.).

Treść obu tych przepisów wskazuje, ale nie nakazuje, jaki jest cel urlopu wypoczynkowego – a mianowicie wypoczynek i regeneracja sił pracownika pod względem fizycznym i psychicznym. Stąd wniosek, że taki właśnie powinien być cel, w jakim pracownik wykorzysta przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Skoro przepisy nie zawierają nakazu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego dla regeneracji sił pracownik ma pełną swobodę w dysponowaniu tym czasem. Może więc pojechać na wakacje, ale równie dobrze może wykorzystać ten czas na budowę domku letniskowego albo podjęcie pracy u innego pracodawcy.

Ważne: Podjęcie pracy podczas urlopu wypoczynkowego wbrew ustawowym ograniczeniom może spowodować, że pracodawca ukarze pracownika. Może też doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy.

Pracownicy administracji publicznej i samorządowej muszą jednak pamiętać o ustawowych ograniczeniach podejmowania dodatkowej pracy. I tak pracownicy samorządowi powinni zadbać o to, aby praca w czasie urlopu nie pozostawała w sprzeczności z ich obowiązkami i nie wywoływała podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy (art. 30 ustawy z 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych). Można to zobrazować następującym przykładem. Jeden z pracowników urzędu gminy zaplanował we wrześniu miesięczny urlop, podczas którego zamierza pojechać na południe Europy zbierać owoce. Pracodawca nie może zabronić mu takiego sposobu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Ta praca nie pozostaje bowiem w sprzeczności z jej obowiązkami. Nie wywoła też podejrzenia o stronniczość albo interesowność.

Inaczej byłoby w przypadku, gdyby pracownik urzędu gminy zat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.