Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku, zostały omówione kontrole dotyczące przestrzegania przepisów w ramach ustawy o PPK w 2021 roku. Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie ubiegłego roku zakończono wdrażanie PPK, to wtedy PPK utworzył sektor finansów publicznych oraz najmniejsi pracodawcy w ramach sektora prywatnego. W sprawozdaniu PIP wskazano, że w 2021 roku inspekcja łącznie przeprowadziła 262 kontrole, wobec 206 kontroli w 2020 roku. W skontrolowanych jednostkach pracę świadczyło blisko 79,3 tys. osób, w tym 72,2 tys. pracowników na podstawie stosunku pracy.

Według ostatnich danych na 29 lipca 2022 r. z ewidencji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź