Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

2 września 2018

Ponowne zatrudnieniu pracownika a szkolenie bhp

161

Dwa miesiące temu zwolniłem jednego z pracowników. Obecnie zamierzam ponownie zatrudnić tego pracownika. Będzie on wykonywał tę samą pracę co poprzednio, na takim samym stanowisku pracy.

ODPOWIEDŹ

Tak, po dwumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu konieczne jest zapewnienie wstępnego szkolenia bhp.

UZASADNIENIE

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadą jest, że każda osoba, z którą nawiązywany jest stosunek pracy, podlega przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem jej do pracy (art. 2373 ustawy – Kodeks prac; dalej: k.p.).

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy be...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę