Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dnia 1 października 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w trakcie burzliwych prac nad tym aktem pojawiło się kilka istotnych zmian dotyczących zarówno przedsiębiorców, rodzin z co najmniej czwórką dzieci a także seniorów. Ustawa została skierowana do prac senackich, ale co do zasady jej główne brzmienie zostało już wypracowane.

Warto przypomnieć, że w ramach Polskieg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź