Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stawki minimalne płacy zasadniczej wzrosły o 6%. Zwiększyła się zatem również wartość dodatków liczonych od pensji zasadniczej, w tym stażowego. 

Ten poziom podwyżki to efekt obowiązującej od 1 września 2020 r. kwoty bazowej dla nauczycieli, która wynosi 3537,80 zł i jest wyższa od dotychczasowej (3337,55 zł) właśnie o 6%. Kwota bazowa jest podstawą średniego wynagrodzenia nauczycieli, którego składową jest z kolei wynagrodzenie zasadnicze. 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależy od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. W przypadku nauczycieli, którzy realizują pensum (tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) nie może być niższa niż stawki minimalne określone w poniższej tabeli, ale może być wyższa. 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze przysługuje natomiast pensja zasadnicza liczona proporcjonalnie od tych stawek, jeśli nie są stosowane wyższe. 

Tabela. Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżce od 1 września 2020 r.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego*

Poziom 
wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel 
stażysta
nauczyciel
kontraktowy
nauczyciel 
mianowany 
nauczyciel 
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2949 zł
(wzrost 
o 167 zł)
3034 zł
(wzrost 
o 172 zł) 
3445 zł
(wzrost 
o 195 zł)  
4046 zł 
(wzrost 
o 229 zł)
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2818 zł
(wzrost 
o 201 zł)
2823 zł
(wzrost 
o 160 zł)
3002 zł 
(wzrost 
o 170 zł)
3523 zł
(wzrost 
o 199 zł)
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykszt...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.