Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 czerwca 2018

Podstawa wynagrodzenia chorobowego dla pracownika ze stawką godzinową

211

Pracownik został zatrudniony w trakcie maja 2018 r., a w czerwcu chorował przez 5 dni. Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego, jeśli jest wynagradzany stawką godzinową 14 zł oraz otrzymuje zmienną premię stanowiącą od 5 do 20% wynagrodzenia za pracę?

ODPOWIEDŹ

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie za czerwiec, po uzupełnieniu.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się tak jak zasiłek chorobowy. Jeżeli umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym, podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia, po uzupełnieniu. W tym przypadku miesiącem do uzupełnienia będzie czerwiec. Sposób uzupełnienia zależy od rodzaju wynagrodzenia. I tak, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

  • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,

  • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym mi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.